Δευτέρα-Παρασκευή από τις 12:00
Σάββατο & Κυριακή από τις 9:00
Κυριακές βράδυ ανοιχτά
698 636 3030 
210 677 6747  
Λ. Κηφισίας 254