Τρίτη-Παρασκευή από τις 12:00
Σάββατο από τις 9:00
Κυριακή 9:00-18.00
210 677 6747  
Λ. Κηφισίας 254